Výhody používania tabuliek

zabezpečenia

V tabuľke musíte na výpočet výsledkov zadať hodnoty, premenné a vzorce iba raz. Ak zistíte chybu v čísle alebo ak sa určitá situácia v priebehu času zmení, musíte túto konkrétnu položku aktualizovať. Všetky súvisiace hodnoty sa automaticky zmenia. To vám umožní sústrediť sa na zadávanie nových údajov alebo na plánovanie potenciálnych situácií namiesto toho, aby ste museli robiť ťažkú ​​úlohu opätovného zadávania a úpravy čísel a vzorcov.

tvarovanie

Vzhľad každej časti tabuľky je pod vašou absolútnou kontrolou. Môžete zadať štýl a veľkosť písma použitého pre čísla a text, definovať hrúbku orámovania a veľkosť buniek v tabuľkách, pridať obrázky a všetko zafarbiť radom jasných farieb. Svoju tvorbu môžete tiež exportovať do rôznych formátov súborov, aby ste ju mohli použiť akýmkoľvek spôsobom, od tlačených dokumentov po skupinové prezentácie a webové stránky.

integrita

Napísali ste už niekedy telefónne číslo navyše? Alebo omylom posunuli desatinnú čiarku na nesprávnu pozíciu? Tabuľkové tabuľky zabraňujú týmto typografickým chybám aplikáciou integrity údajov. Z najjednoduchšieho hľadiska môžete určiť formát bunky tak, aby sa všetky položky zobrazovali konzistentne. Na zabezpečenie integrity v zložitejších prípadoch môžete použiť makro. Jeho integrovaný programovací jazyk môže poskytnúť asistentov, formy a možnosti na uľahčenie zadávania údajov. Makro môže automaticky zatriediť alebo opraviť položky, okrem zaradenia do správnych kategórií.

Grafiando

Grafika robí z číselných informácií niečo zrozumiteľné tým, že ich graficky prezentuje. Pred ich vytvorením sa spoliehali na nástroje na kreslenie, ktoré mohli približovať iba skutočné hodnoty. V tabuľke musíte jednoducho vybrať čísla, ktoré chcete zahrnúť, a zvoliť typ grafu. Program automaticky vytvorí obraz pomocou presných hodnôt. Okrem toho môžete ľahko zmeniť možnosti, ako sú písmo a farba, ktoré premieňajú vytváranie grafov zdĺhavej manipulácie s číslami na príjemné cvičenie v oblasti personalizácie.

zabezpečenia

Tabuľka môže zabezpečiť ochranu dôverných údajov pred zvedavými očami tým, že vyžaduje, aby sa na riadku zobrazilo meno používateľa a heslo. Môžete skryť jednotlivé bunky, napríklad bunky, ktoré vykazujú veľkoobchodné náklady, v závislosti od toho, kto je používateľ, napríklad od zákazníkov. Môžete tiež zablokovať čísla a vzorce, aby sa pri zadávaní údajov nedali náhodne odstrániť.

Zaujímavé Články