Typy súborov PDF

Súbory iba na obrázok

Súbor iba s obrázkom je prezentovaný ako bitmapový obrázok alebo snímka. Keďže ide o snímku, nie je možné prehľadávať žiadny text. Tento formát je však užitočný, ak digitálne verzie musia byť úplne verné pôvodným, ako je tomu v prípade faktúr alebo právnych dokumentov.

Neoznačené dokumenty

Neoznačené dokumenty boli vytvorené bez značiek PDF. Značky PDF sú podobné značkám použitým v kóde HTML, aby sa uľahčilo vyhľadávanie na webe. Text v neoznačených dokumentoch je často ťažko čitateľný. V takom prípade sa zobrazí dialógové okno, ktoré dáva užívateľovi možnosť pridať značky.

Označené dokumenty

Označené dokumenty sa dajú ľahko vyhľadať pomocou vyhľadávania vo webovom prehliadači. Sú ľahko čitateľné, optimalizované tak, aby boli viditeľné na malej obrazovke a aby sa dali kopírovať.

Elektronické formuláre

Elektronické formuláre PDF ponúkajú používateľovi možnosť ukladať údaje zadané ručne na klávesnici alebo skopírované z existujúceho súboru. Vyplnené formuláre môžu byť chránené heslom a uložené. Formuláre môžu byť zverejnené aj na internete alebo odoslané e-mailom.

Zaujímavé Články