Rozdiely medzi programami Excel a Word

funkcie

Program Microsoft Word funguje ako základný textový procesor. Umožňuje vám vytvárať dokumenty na základe textu. Do dokumentov programu Word môžete importovať aj niekoľko netextových objektov, ako sú obrázky. Na druhej strane Microsoft Excel je špecializovaný program na výrobu tabuliek a organizovanie všetkých druhov údajov. Aj keď údaje možno prezentovať v programe Microsoft Word, program nie je určený na túto úlohu a často vám zaberie oveľa dlhšie ako v programe Excel. Naopak, v Exceli nemôžete ľahko napísať esej.

Typ súboru

Predvolený typ súboru v programe Microsoft Word je súbor .docx. Súbor Docx podporuje veci ako text, obrázky, údaje XML a ďalšie typy údajov. Program Microsoft Excel predvolene uloží informácie s príponou. xlsx. Oba programy vám umožňujú ukladať do iných typov súborov, aj keď možnosti v programe Microsoft Excel sú funkčne rozmanitejšie.

kompatibilita

Vzhľadom na rôzne možnosti typu súboru v programe Microsoft Excel môžete ukladať súbory programu Excel, ktoré sú špeciálne navrhnuté na otváranie v iných programoch, ktoré nie sú nevyhnutne orientované na tabuľku. Môžete napríklad uložiť svoje tabuľky ako textový súbor, ktorý je možné otvoriť v textovom procesore, ako je napríklad Word. Ak tak urobíte, vaše údaje programu Excel sa uložia do tabuľky, aby sa zachovala čitateľnosť buniek tabuľky. Možnosti súborov programu Microsoft Word umožňujú širokú kompatibilitu s inými programami na spracovanie textu, ale s menším počtom možností. Súbory programu Word však môžete uložiť ako súbory HTML na použitie ako webové stránky na internete. Na druhej strane predvolené súbory .docx a .xlsx nie sú kompatibilné so všetkými predchádzajúcimi verziami balíka Microsoft Office. Word a Excel umožňujú rozsiahle možnosti „Uložiť ako“, aby ste nezabudli otvárať súbory z predchádzajúcich verzií každého programu.

Analýza údajov

Program Microsoft Excel bol navrhnutý aj s ohľadom na analýzu údajov. V Exceli môžete s údajmi manipulovať a vypočítať ich pomocou rovníc. Na analýzu údajov môžete vytvárať aj grafy, tabuľky a grafy. Program Microsoft Word nebol navrhnutý na vykonávanie týchto funkcií.

Zaujímavé Články