Problémy s LCD televízormi Polaroid

Problémy so zvukom

Kvalita LCD televízorov Polaroid nie je vynikajúca av niektorých prípadoch vedú výrobné problémy k úplnej strate zvuku. Reproduktory zabudované do LCD televízorov nie sú zvyčajne veľmi dobré, ale modely Polariod dostali obzvlášť veľké množstvo sťažností týkajúcich sa zvukových problémov (pozri časť Referencia 1).

Nebezpečenstvo požiaru

Viac alarmujúce je potenciálne riziko požiaru spojené s niektorými modelmi Polaroidu. TDA-03211C má množstvo problémov s prehriatím. Mnoho z týchto modelov vyrobených v rokoch 2007 až 2009, ktoré distribuoval Wal-Mart, malo okrem častí a veľmi pochybnú konštrukciu falošné štandardné bezpečnostné logá (pozri referenčnú časť 2). Boli hlásené prípady dymu z týchto televízorov a aspoň jeden prípad horenia TDA-03211C.

Strata obrazu

Najčastejšia sťažnosť spotrebiteľov na LCD televízory Polaroid, najmä TDA-03211C, sa týka straty obrazu. Strata obrázka je často spojená s inými problémami. Niekoľko správ sa týka hlasného šumu, po ktorom nasleduje úplná strata obrazu a zvuku. Niektoré modely majú problémy s pásmami a zobrazujú čiernu obrazovku bez obrazu, ale so zvukom.

Zaujímavé Články