Na čo sa používa textový procesor?

Zloženie dokumentu

Najzákladnejšie použitie textového procesora je tvorba dokumentov. Zadajte údaje na klávesnici, informácie sa uložia do pamäte počítača a môžu sa kedykoľvek editovať alebo načítať.

vydanie

Textové procesory priniesli enormnú mieru flexibility do procesu úprav. Pretože všetky zmeny sa robia elektronicky pred tlačou dokumentu, je ľahké vytvoriť panenské stránky, ktoré nevykazujú žiadne strihy a tyčinky alebo zmeny vo formáte procesu úprav.

formát

Veľké alebo menšie zmeny formátu dokumentu sa bez námahy vykonávajú pomocou textových editorov. Zmeny formátovania, napríklad zväčšenie okrajov, je možné aplikovať na celý dokument jediným kliknutím. Čísla strán alebo iné informácie sa môžu štandardne zadávať do hlavičky alebo päty dokumentov v jednom kroku.

grafika

Základná grafika za jednoduchými alebo podobnými hraničnými čiarami sa teraz môže začleniť a upravovať v textových procesoroch. Tvary, farby, obrázky a omnoho viac je možné umiestniť do návrhu dokumentu, presunúť alebo zmeniť jeho veľkosť, takmer rovnako ľahko ako špeciálne grafické programy, hoci rozsah týchto možností je v textovom procesore obmedzenejší.

Konsolidácia údajov

Pokročilý softvér umožnil konsolidáciu údajov v dokumente na spracovanie textu. Tabuľky, grafy alebo diapozitívy môžu byť vložené do dokumentu spôsobom, ktorý zachováva odkazy na originál. Preto ak aktualizujete tabuľku alebo graf v tabuľkovom alebo prezentačnom programe, zmeny sa prejavia v dokumente na spracovanie textu. Toto je veľmi užitočná funkcia, ak spravujete komplexný projekt s informáciami na rôznych miestach alebo formátoch.

Zaujímavé Články