Definícia disketovej jednotky

histórie

Flexibilné diskové jednotky boli prvýkrát predstavené v roku 1971. Diskový systém navrhol Alan Shubert v IBM. V tom čase mohli disky uložiť až 100 KB informácií. V súčasnosti môžu diskety obsahovať 1, 44 MB údajov.

funkcie

Flexibilné diskové jednotky fungujú tak, že ukladajú údaje na diskety. Do jednotky je vložený disk a špeciálne magnetické rameno zapisuje údaje do disku na fóliu. Na ochranu údajov sa na vrch disku umiestni tenký kryt cez pružinový systém.

veľkosť

Prvá flexibilná disková jednotka mala veľkosť 5, 25 palca (13 cm). Veľká veľkosť bola čiastočne spôsobená úložnou kapacitou filmu použitého na uchovávanie údajov. V súčasnosti majú diskety veľkosť 3, 5 palca (8, 9 cm). Vďaka technologickému vývoju bolo možné zmenšiť veľkosť a zvýšiť skladovaciu kapacitu.

typ

Existujú dva typy disketových jednotiek: tradičné jednotky a jednotky zip. Zipové disky pochádzajú z vlastnej technológie Iomega a ukladajú veľké množstvo údajov pomocou technológie podobnej technológii diskety.

varovanie

Flexibilné diskové jednotky už nie sú odporúčaným spôsobom ukladania údajov. Pretože maximálna kapacita disku je 2 MB, dnes už neposkytuje dostatok miesta pre väčšinu aplikácií.

Zaujímavé Články