Čo sú to hybridné siete?

Základy siete

Sieť spája počítače, skenery, tlačiarne a ďalšie vybavenie, aby sa zefektívnil prenos údajov a komunikácia. Tieto prepojenia sa uskutočňujú pomocou káblov, napríklad z optických vlákien alebo medi. Siete umožňujú používateľom rýchlo odosielať a prijímať informácie, zdieľať zdroje a znižovať náklady. Fyzické rozloženie siete sa nazýva jej topológia. Existuje veľa typov topológií, vrátane autobusu, hviezdy, prsteňa a hybridu.

Druhy hybridných sietí

Dva hlavné typy hybridných sietí sú kábel hviezdicových a hviezdicových zberníc. Káblová hybridná hviezdicová kruhová sieť kombinuje fyzikálny dizajn hviezdnej siete a logickú topológiu (alebo tok údajov) kruhovej siete. Sieť s káblovou hviezdicovou zbernicou využíva fyzickú distribúciu hviezdnej siete a dátový prenos autobusovej siete.

Komponenty hybridného sieťového hardvéru

Bežné komponenty hybridnej siete zahŕňajú smerovače, zosilňovače, rozbočovače, mosty, prepínače, modemy a káble.

výhoda

Hybridné siete ponúkajú viacnásobné možnosti prenosu údajov medzi sieťovými uzlami. Porucha ktoréhokoľvek jednoduchého hardvérového komponentu (napríklad tlačiarne alebo kábla) nemá vplyv na výkon siete. V tomto prípade hybridná sieť zabráni postihnutému uzlu / káblu a presunie dáta na alternatívnu prenosovú cestu. Hybridné siete sú univerzálne a môžu sa prispôsobiť širokému spektru sieťových požiadaviek a veľkostí.

nevýhody

Hybridné siete sú drahé, je ťažké ich vytvoriť, rozšíriť a vyriešiť, keď sa vyskytnú problémy. Podľa „CompTIA A + Complete Study Guide“ vyžaduje hybridná sieť viac káblov medzi uzlami ako iné typy sietí. Nezrovnalosti a chyby v jednotlivých uzloch hybridnej siete je často ťažké izolovať a opraviť. Efektívne hybridné siete vyžadujú inteligentné body alebo centrá koncentrácie. Inteligentné rozbočovače sú navrhnuté tak, aby zabezpečovali automatickú izoláciu a spracovanie porúch. Neustále prehľadávajú sieť, zhromažďujú informácie na všetkých uzloch, zisťujú chyby, izolujú chybné uzly a prevádzajú sieťovú prevádzku na alternatívne trasy. Inteligentné uzly, aj keď sú efektívne, sú drahšie ako pasíva a aktíva. Veľké hybridné siete obyčajne vyžadujú niekoľko inteligentných uzlov.

Zaujímavé Články