Aký význam má pevný disk?

Čo je to pevný disk?

Pevný disk je sada rotujúcich kovových diskov, ktorá umožňuje používateľom ukladať alebo ukladať informácie do počítača. Považuje sa za sekundárnu pamäť počítača, pričom hlavnou pamäťou je „pamäť s ľubovoľným prístupom“ (RAM). Pevný disk je komponent, do ktorého sa ukladajú údaje, a to aj po vypnutí počítača.

Základné počítačové funkcie

Pevný disk umožňuje počítaču zapnúť alebo „spustiť“. Operačný systém, napríklad Windows alebo Linux, je uložený na pevnom disku a spustí sa po zapnutí počítača. Bez pevného disku by si počítač nemohol uchovať žiadne informácie.

Typy pevných diskov

Pevný disk je „mozog“ počítača a uľahčuje jeho základné funkcie (napríklad spúšťanie internetového prehľadávača alebo aplikácie na spracovanie textu). Pretože existujú obmedzenia týkajúce sa veľkosti pevného disku, môžete do počítača pridať externé pevné disky, čím sa zväčší priestor na ukladanie súborov a aplikácií.

Zaujímavé Články