Aký je stavový riadok v programe Microsoft Word?

Aký je stavový riadok?

Stavový riadok je panel nástrojov, ktorý sa nachádza v dolnej časti obrazovky dokumentu programu Word. Poskytnite informácie o dokumente, na ktorom pracujete: stav kontroly pravopisu, číslo strany, číslo sekcie, počet riadkov a stav uloženia / tlače.

Čo ukazuje stavový riadok?

Stavový riadok je užitočný, ak v aplikácii Microsoft Word používate funkciu makro. To vám povie, či nahrávate makro, hráte ho alebo ho pozastavujete.

Zobraziť a odstrániť stavový riadok

Ak chcete zobraziť stavový riadok, kliknite na položku „Nástroje“ v hlavnej ponuke a vyberte položku „Možnosti“. Zobrazí sa okno s niekoľkými kartami. Kliknite na kartu Zobraziť. Vyhľadajte slová „Stavový riadok“ a začiarknite políčko. Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete odstrániť tento panel nástrojov.

Predvolené nastavenie stavovej lišty

Predvolené nastavenie stavovej lišty sa má zobraziť.

História stavového riadku

Stavový riadok sa v každej verzii programu Microsoft Word nachádza od verzie 1.0.

Zaujímavé Články