Ako zobraziť obrázky vo formáte PNG

Krok 1

Vyberte obrázok PNG a dvakrát naň kliknite. Softvér na úpravu obrázkov otvorí súbor. Ak je to potrebné, upravte obrázok pomocou ikon na paneli nástrojov. Ak súbor nie je čitateľný, musíte prejsť na krok 2.

Krok 2

Ukončite prehliadač obrázkov a kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok PNG.

Krok 3

Vyberte možnosť „Otvoriť pomocou“ a potom zo zoznamu programov na prezeranie dostupných v ponuke vyberte softvér.

Krok 4

Upravte veľkosť priblížením (pre zvýšenie) alebo oddialením (pre zníženie).

Krok 5

Ak chcete program ukončiť, kliknite na „X“ v pravom hornom rohu programového softvéru displeja.

Zaujímavé Články