Ako zobraziť bodovú hodnotu na grafe v MATLABe

Krok 1

Vymažte všetky premenné v pracovnom priestore zadaním „Vymazať všetko“ v príkazovom okne MATLAB.

Krok 2

Vytvorte údaje v grafe. V príkazovom okne zadajte „a = 1: 1: 100“ a „b = rand (1100)“. Takto sa vytvorí pole so 100 číslami začínajúcimi 1 a končiacimi 100 pre „a“ a zo 100 náhodných čísel pre „b“.

Krok 3

Údaje vytvorené v kroku 2 zakreslite do grafu zadaním „plot (a, b)“ v príkazovom okne. Na pevnom riadku sa objaví nové okno s obrázkami s názvom „Obrázok 1“ na zobrazenie údajov.

Krok 4

Z ponuky čísel vyberte položku „Dátový kurzor“. Pomocou kríža kliknite na čiaru najbližšiu k oblasti záujmu. Objaví sa obdĺžnikové okno ukazujúce bodové hodnoty pre osi Y a X.

Krok 5

Pomocou klávesov so šípkami na klávesnici sa posúvajte cez hodnoty susedných bodov alebo pomocou myši vyberte ďalšie zaujímavé oblasti.

Krok 6

Stlačením tlačidla „Odstrániť“ na klávesnici odstránite obdĺžnikové pole, ktoré zobrazuje hodnotu bodu.

Zaujímavé Články