Ako zakázať „to isté ako v predchádzajúcom“ v päte aplikácie Microsoft Word

Krok 1

Prejdite do časti dokumentu programu Word, z ktorej chcete odpojiť pätu. V sekcii, ktorú chcete zrušiť, môžete použiť ktorúkoľvek stránku, pokiaľ táto sekcia nie je prvou sekciou v dokumente.

Krok 2

Dvakrát kliknite na pätu.

Krok 3

Kliknite na tlačidlo „Prepojiť na predchádzajúce“ umiestnené v navigačnom module v pásme možností.

Krok 4

Kliknite na tlačidlo „Zatvoriť hlavičku a pätu“, ktoré sa nachádza úplne vpravo od pásma možností.

Zaujímavé Články