Ako vytvoriť odpovede na výber s možnosťou výberu z viacerých možností

Krok 1

Otvorte nový dokument v programe Microsoft Word 2010, zadajte otázku do riadku a stlačením klávesu Enter prejdite na ďalší riadok.

Krok 2

Vyberte rozbaľovaciu ikonu „guľky“, ktorá sa nachádza na lište „Domovská stránka“ v sekcii „Odsek“. Vyberte otvorený kruh zo zoznamu s odrážkami.

Krok 3

Pod odrážku napíšte prvú možnú odpoveď vedľa odrážky, ktorá sa javí ako krvácanie. Stlačením klávesu „Enter“ vložíte ďalší riadok odpovede na guľku a napíšete ďalšiu možnú odpoveď. Zadajte ľubovoľný počet riadkov odozvy.

Krok 4

Dvojitým stlačením klávesu Enter vytvoríte nový riadok bez odrážok pre nasledujúce otázky.

Krok 5

Dokument uložte na neskoršie použitie alebo ho vytlačte.

Zaujímavé Články