Ako vypočítať pravdepodobnosť v Exceli

Zistite svoje údaje a aké informácie hľadáte. (Medzinárodné skóre SAT je rozdelené s priemerom 500 a štandardnou odchýlkou ​​100. Aká je pravdepodobnosť, že študent získa menej ako 600 bodov?)

Otvorte nový zošit v programe Microsoft Excel. Vyberte bunku A1. Môže to byť akákoľvek bunka. Tu bude odoslané funkčné riešenie.

Prejdite do ponuky „Vložiť“ a výberom položky „Funkcia“ otvorte okno „Funkcia vloženia“. Z rozbaľovacej ponuky vyberte kategóriu Štatistika a v dolnej časti ponuky vyberte položku NORMDIST. Kliknite na tlačidlo Prijať. K dispozícii sú desiatky funkcií, každá pre iný štatistický výpočet.

V okne argumentu funkcie NORDMIST zadajte údaje. Výsledok sa zobrazí v tomto okne a v bunke A1 po kliknutí na tlačidlo Prijať. (Otázka v našom príklade má hodnotu 600, čo je naše X. Zvyšok informácií sú poskytované našimi známymi údajmi. Priemer je 500 a štandardná odchýlka je 100. Akumulácia je „Pravda“. Výsledok je 0, 84134474, takže pravdepodobnosť, že študent získa menej ako 600 bodov, je 84, 1%.)

Zaujímavé Články