Ako vypočítať percentuálnu zmenu dvoch čísel v Exceli

Percentuálna zmena udáva, ako sa séria mení v porovnaní s pôvodným číslom. Percentuálna odchýlka sa bežne používa pri analýze finančných výkazov spoločností. Pomocou percentuálneho podielu zmeny môžete zmeniť, v akom rozsahu sa účet zmení, kladný alebo záporný, bežného roka v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Takto nájdete napríklad percentuálnu zmenu v príjmoch spoločnosti od roku 2008 do roku 2009.

Nájdite počiatočné číslo a konečné číslo. Predpokladajme napríklad, že spoločnosť má tržby 700 USD v roku 2009 a 1 300 USD v roku 2010.

Zadajte počiatočné číslo v bunke A1 stránky Microsoft Excel. V príklade napíšte „700“ do bunky A1.

Zadajte číslo, ktoré končí v bunke A2. V príklade napíšte „1300“ do bunky A2.

Typ "= ((A2-A1) / A1)" v bunke A3. Vypočíta sa percento zmeny. V príklade by výsledky mali byť 0, 857. Toto číslo môžete previesť na percento formátovaním čísla ako percento pomocou panela nástrojov.

Zaujímavé Články