Ako vynútiť rozlíšenie v registri

Krok 1

Do poľa „Spustiť / vyhľadať“ v ponuke „Štart“ napíšte „regedit“. Zobrazí sa dialógové okno editora databázy Registry.

Krok 2

Otvorte priečinok "Mon12345678" za navigačným panelom ľavého rámu po tejto ceste:

HKEY_CURRENT_CONFIG / System / CurrentControlSet / Control / VIDEO.

Krok 3

Dvakrát kliknite na hlavičku „DefaultSettings.XResolution“ a v dialógovom okne vyberte možnosť „Decimal“.

Krok 4

Do textového poľa „Údaj hodnoty:“ zadajte požadované horizontálne rozlíšenie.

Krok 5

Dvakrát kliknite na hlavičku „DefaultSettings.YResolution“ a v dialógovom okne vyberte možnosť „Decimal“.

Krok 6

Opakovaním postupu v kroku 4 zmeníte vertikálne rozlíšenie.

Krok 7

Zatvorte editor databázy Registry.

Krok 8

Aby sa konfigurácia prejavila, reštartujte počítač.

Zaujímavé Články