Ako spravovať informácie o zvieratách v tabuľke programu Excel

Krok 1

Otvorte nový zošit programu Excel. Ak vám vaša verzia programu Excel ponúka niekoľko šablón, z ktorých si môžete vybrať, vyberte možnosť „Vytvoriť prázdny zošit“.

Krok 2

Pravým tlačidlom myši kliknite na kartu s názvom „List 1“ v dolnej časti okna programu Excel. Vyberte položku Premenovať a zadajte názov prvého druhu zvieraťa, ktoré chcete spravovať, napríklad „Kravy“ alebo „Kone“. Urobte to pre ostatné zvieratá pomocou ostatných kariet a vytvorte ďalšie karty podľa potreby tak, že vyberiete možnosť „Vložiť“ a potom kliknete pravým tlačidlom myši na položku „Pracovný list“.

Krok 3

Do prvého políčka prvého riadku každej tabuľky zadajte „Meno“ alebo „Identifikačné číslo“ a potom pokračujte cez riadok 1 a do každej položky, ktorú chcete ovládať, pridajte hlavičky, napríklad vek, poslednú návštevu u veterinára a Ďalšie relevantné údaje.

Krok 4

Do stĺpca A, pod ktorým ste vložili „Meno“ alebo podobnú hlavičku, uveďte mená alebo iné identifikátory jednotlivých zvierat, ktoré chcete ovládať. Vyplňte zvyšok každého riadku pre každé zviera, ak pre toto zviera nemáte údaje, nechajte prázdnu bunku.

Krok 5

Vyplňte pracovné hárky každého zvieraťa a pracovný zošit uložte tak, že podržíte kláves Ctrl a stlačíte kláves „S“. Zadajte názov zošita a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Krok 6

Kliknite na bunku B2 a vyberte „Okno“ a potom „Opraviť panely“. Týmto spôsobom zostane riadok záhlavia a identifikácia zvieraťa viditeľná bez ohľadu na to, ako sa v tabuľke presuniete doprava. Skontrolujte, či vo vašej verzii programu Excel nefunguje funkcia „Pomocník“, ak vám tieto možnosti neposkytuje, pretože novšie verzie sa môžu zmeniť.

Krok 7

Zmeňte veľkosť stĺpcov a riadkov tak, ako si želáte, kliknutím na riadky medzi nimi a pretiahnutím na požadovanú veľkosť.

Krok 8

Zoraďte požadované údaje stlačením klávesov „Ctrl“ a „A“ a vyberte všetko. Kliknite na „Dáta“ a vyberte „Zoradiť“. Kliknite na možnosť vedľa položky „Header Row“ (Riadok záhlavia) a pomocou rozbaľovacích polí vyberte hlavičky, ktoré chcete zoradiť, napríklad vek a hmotnosť. Vyberte vzostupne alebo zostupne, ak chcete zmeniť usporiadanie medzi A na Z a Z na A alebo od najmenšieho po najväčšie a naopak.

Zaujímavé Články