Ako skenovať a ukladať dokument pomocou multifunkčnej tlačiarne HP

Vložte disk CD dodaný s tlačiarňou HP do diskovej jednotky počítača. Nainštalujte softvér pomocou sprievodcu inštaláciou.

Kliknite na ikonu „Centrum riešení HP“ na pracovnej ploche.

Položte dokument lícom nadol na sklenenú plochu skenera. Zarovnajte stránku so šípkami umiestnenými na bočnej strane zariadenia.

Stlačte ikonu „Nastavenia“ na tlačiarni, ktorá má tvar kľúča.

Vyberte "Nastavenia skenovania" -> "Nastavenie tlačidiel". Kliknite na „Skenovať obrázok“ alebo „Skenovať originály zo skla“.

Vyberte priečinok na uloženie naskenovaných dokumentov. V ponuke kliknite na položku Uložiť do súboru a vyberte typ súboru. Nastavenia uložíte kliknutím na tlačidlo „OK“.

Proces skenovania spustíte stlačením tlačidla „Skenovať“ na tlačiarni.

Pozrite sa na obrazovku počítača: zobrazí sa kontextové okno s otázkou, či chcete súbor uložiť. Zadajte názov dokumentu a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Zatvorte stredisko riešení HP a vyhľadajte súbor v počítači.

Zaujímavé Články