Ako reštartovať počítač pomocou funkčného klávesu F11

Krok 1

Zatvorte všetky programy a vypnite systém. Vykonajte normálne vypnutie tak, že v ponuke „Vypnutie“ prejdete na „Štart“.

Krok 2

Počkajte chvíľu a potom znova zapnite počítač. Počas spúšťania počítača stlačte na klávesnici klávesu „F11“ a na obrazovke sa zobrazí BIOS.

Krok 3

Po vydaní oznámenia si vyberte, či chcete vytvoriť záložnú kópiu vašich používateľských súborov. Tento proces trvá iba niekoľko minút.

Krok 4

Postupujte podľa zvyšku oznámení, ktoré sa týkajú informácií o operačnom systéme, ktoré chcete zachovať, a ďalších údajov, ktoré je potrebné reštartovať. Po dokončení sa celý počítač reštartuje a resetuje.

Zaujímavé Články