Ako previesť dokument programu Word na vyplniteľný formulár PDF

Krok 1

Spustite program Word a otvorte dokument, ktorý chcete previesť do formátu PDF.

Krok 2

Ak chcete dokument previesť na súbor PDF, vyberte v ponuke „Uložiť ako“ možnosť „PDF“ a stlačte „Zverejniť“. Niektoré verzie programu Word majú na paneli nástrojov tlačidlo „Prevod do Adobe PDF“.

Ak chcete, zmeňte názov súboru a prejdite do adresára, do ktorého chcete uložiť formulár PDF. Kliknite na tlačidlo Uložiť. Zobrazí sa okno programu Adobe Acrobat, ktoré zobrazuje verziu dokumentu Word vo formáte PDF.

Krok 3

Kliknite na položku Formuláre, ktorá sa nachádza na pravej strane panela nástrojov Acrobat. V rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť „Vytvoriť elektronický formulár v aplikácii Adobe Designer“. Otvorí sa program Adobe Designer a objaví sa sprievodca programom.

Krok 4

Z možností uvedených v kategórii „Úvod“ vyberte možnosť „Importovať dokument PDF“. Kliknite na „Ďalej“.

Krok 5

Kliknite na tlačidlo „Prehľadávať“ na obrazovke „Nastavenie“. Vyhľadajte súbor PDF, ktorý chcete znovu naplniť, a vyberte ho. Kliknite na „Ďalej“.

Krok 6

Vyberte požadovanú metódu na distribúciu a vrátenie formulára na obrazovke „Metóda vrátenia“. Možnosti umožňujú používateľom vyplniť formulár elektronicky alebo ručne a odoslať ho elektronicky alebo ručne. Kliknite na „Ďalej“ a potom na „Dokončiť“. Dokument sa objaví v okne Návrhár. V hornej časti okna sa nachádzajú dve karty „Telo strany“ a „Ukážka PDF“.

Krok 7

Potiahnutím myši nad ňu vyberte možnosť „Text“. Možnosť „Text“ sa nachádza v poli „Štandardné“ v poli „Knižnica“ v pravom hornom rohu okna Designer. Potiahnite text do priečinka, do ktorého chcete zadať informácie. Informácie zadajte do poľa. Ak potrebujete zadať číslo sociálneho zabezpečenia alebo aktuálny dátum, prejdite na kartu „Prispôsobiť“ v poli „Knižnica“. Prechádzajte možnosťami, kým nenájdete „Číslo sociálneho zabezpečenia USA“ a „Aktuálny dátum“.

Krok 8

Kliknutím na "Náhľad PDF" zobrazíte zmeny, ktoré ste vykonali.

Zaujímavé Články