Ako používať disk E-SATA

Nájdite port E-SATA na počítači a na externom pevnom disku. Porty sa zvyčajne nachádzajú na prednom alebo bočnom paneli prenosného počítača alebo na prednom paneli stolového počítača.

Pripojte kábel E-SATA, ktorý sa dodáva s jednotkou, k portu a druhý koniec kábla pripojte k portu E-SATA v počítači.

Zapnite E-SATA, keď je počítač, ku ktorému je pripojený, tiež zapnutý, aby ste medzi nimi nadviazali spojenie. Operačný systém vášho počítača by mal automaticky zistiť a nakonfigurovať jednotku, aby ste k nej mali prístup.

Vstúpte do jednotky z priečinka „Tento počítač“ a dvakrát na ňu kliknite. Týmto sa jednotka otvorí, aby ste ju mohli použiť na ukladanie údajov.

Po dokončení prenosu dát do jednotky alebo z nej odpojte jednotku. Vypnite ho a odpojte kábel SATA od počítača.

Zaujímavé Články