Ako písať chemické rovnice v

Krok 1

Otvorte nový dokument programu Microsoft Word. Napíšte zodpovedajúci nadpis úlohy.

Krok 2

Vyplňte vyváženú chemickú rovnicu na papieri. Chemická úloha vo všeobecnosti poskytuje nevyváženú rovnicu, ktorá musí byť vyvážená. Skontrolujte každú položku zľava doprava a overte, či sa rovnaké množstvo objaví na oboch stranách znaku rovnosti. Pridajte k prvkom napravo od rovnice, ktoré musíte vyvážiť, príslušné koeficienty.

Krok 3

Vyrovnanú chemickú rovnicu napíšte v programe Microsoft Word veľkými písmenami a číslami. Napríklad rovnica na vytvorenie dvoch molekúl vody by mala byť napísaná takto: 2H2 + O2 = 2H2O.

Krok 4

Skontrolujte svoju rukou napísanú rovnicu a zistite čísla, ktoré popisujú počet atómov. Tieto čísla musia byť dolný index, aby boli nižšie ako zvyšok rovnice.

Krok 5

Kurzorom vyberte počet atómov. Ak je v rovnici niekoľko atómov, pri výbere každého znaku stlačte kláves Ctrl. Nevyberajte čísla koeficientov.

Krok 6

V ponuke Štart vyberte položku Zdroje. Kliknutím na "horný index" zmeníte vybranú časť rovnice na dolný index.

Zaujímavé Články