Ako opraviť chybu runtime systému Windows 76

Krok 1

Stiahnite si program na opravu registrov pre PC, napríklad program RegCure, program Registry Easy a program Eusing Free Registry Cleaner (pozrite si odkazy v časti Zdroje). Po úplnom stiahnutí dvakrát kliknite na ikonu programu opravy Registry. Nainštalujte program na pevný disk počítača podľa pokynov v ponuke. Reštartujte počítač.

Krok 2

Spustite ju dvojitým kliknutím na ikonu programu opravy registra.

Krok 3

Prejdite na „Súbor“ a vyberte „Jednotka“ v hornej časti programu na opravu registra.

Krok 4

Vyberte pevný disk, ktorý má operačný systém Windows, ktorý používate, v zobrazenom zozname, vo väčšine prípadov to bude jednotka „C“. Okno zatvoríte kliknutím na tlačidlo „OK“.

Krok 5

Kliknite na začiarkavacie políčko „Tento počítač“ v ľavom stĺpci programu na opravu registra.

Krok 6

Kliknite na prvý súbor v pravom stĺpci programu na opravu registra. Z rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť „Vybrať všetko“.

Krok 7

Prejdite na „Akcia“ v hornej časti programu na opravu registra. Z rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť Hľadať všetko.

Krok 8

Počkajte, kým program na opravu databázy Registry skontroluje chyby runtime súborov, vrátane chyby runtime 76. V potvrdzovacom okne, ktoré sa zobrazí po dokončení analýzy, kliknite na tlačidlo Prijať.

Krok 9

Kliknite na prvý súbor v pravom stĺpci programu na opravu registra. Z rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť „Vybrať všetko“.

Krok 10

Prejdite na „Akcia“ v hornej časti programu na opravu registra. Z rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť Opraviť.

Krok 11

Počkajte, kým program na opravu registra opraví register, aby nedošlo k chybe pri vykonávaní 76.

Krok 12

V potvrdzovacom okne, ktoré sa zobrazí po dokončení opravy, kliknite na tlačidlo „Reštartovať teraz“. Počkajte, kým sa program na opravu databázy Registry zavrie a reštartuje počítač.

Zaujímavé Články