Ako odstrániť konce riadkov v dokumente programu Word

Krok 1

Otvorte dokument s nechcenými zalomeniami riadkov v programe Microsoft Word.

Krok 2

Stlačte klávesy "Ctrl" + "Shift" + "8", aby ste odhalili neviditeľné symboly formátovania, ako sú konce odsekov (s výskytom "¶") a zalomenia riadkov (ktoré sú šípkami doľava s chvostmi smerujúcimi nahor ). Určite, či zlomky riadkov, ktoré chcete odstrániť, zodpovedajú odsekom, riadkom alebo zmesi oboch. Znova stlačte „Ctrl“ + „Shift“ + „8“, aby ste skryli neviditeľné symboly formátovania.

Krok 3

Stlačením klávesov „Ctrl“ + „H“ otvoríte dialógové okno „Vyhľadať a nahradiť“.

Krok 4

Ak chcete nájsť konce odsekov, do poľa „Hľadať“ napíšte „^ p“ (bez úvodzoviek). Nechajte políčko „Nahradiť“ prázdne, aby ste odstránili konce odsekov, alebo napíšte niečo iné, ak ich chcete nahradiť textom alebo inými znakmi alebo symbolmi.

Krok 5

Zopakujte krok 4, pričom reťazec „^ l“ (bez úvodzoviek) nahraďte reťazcom „^ p“, aby ste v prípade potreby mohli vyhľadať zalomenia riadkov.

Zaujímavé Články