Ako Nero napáliť .AVI na DVD

Krok 1

Uistite sa, že všetky AVI video súbory sú spolu v priečinku. Zjednoduší sa tým zostavovanie zoznamu skladieb, najmä ak na jeden disk nahrávate niekoľko krátkych videí. Všetky súbory AVI môžete ľahko zlúčiť pomocou systému Windows. Kliknutím na „Štart“ a „PC“ otvorte okno prehľadávača súborov, potom do vyhľadávacieho panela v pravom hornom rohu zadajte „* .Avi“. Počkajte, kým systém Windows zostaví zoznam všetkých súborov AVI na pevnom disku. Potom môžete všetky tieto súbory skopírovať a prilepiť do jedného priečinka alebo podpriečinkov, aby boli dobre usporiadané.

Krok 2

Vložte prázdne DVD. Ak ste nakonfigurovali Nero s predvolenými nastaveniami, stačí kliknúť na „Napáliť DVD pomocou programu StartSmart“. V opačnom prípade kliknite na tlačidlo „Štart“ a do vyhľadávacieho panela napíšte „SmartStart“ a vo výsledkoch vyhľadávania kliknite na „SmartStart“, čím spustíte spúšťací program Nero. Kliknite na „Nero Vision“. v zozname aplikácií na ľavej strane spustite aplikáciu Nero Vision.

Krok 3

Kliknutím na „Create DVD ...“ na domovskej obrazovke Nero Vision zobrazíte zoznam možností napaľovania DVD. V podponuke zvoľte „Video DVD“. Vytvorí sa tak DVD, ktoré sa prehráva na štandardných DVD prehrávačoch. Kliknite na „Pridať video súbory ...“ na nasledujúcej obrazovke sprievodcu Nero Vision a vyberte video súbory. Prejdite do priečinka, ktorý ste vytvorili v kroku 1, alebo do priečinka, ktorý obsahuje súbory AVI, ktoré chcete napáliť. Nero Vision štandardne podporuje súbory AVI (okrem najbežnejších video formátov, ako sú MP4, MOV, ASF a WMV). Pri výbere súborov stlačte a podržte kláves „CTRL“, aby ste vybrali niekoľko možností a potom výber potvrďte kliknutím na tlačidlo „Open“.

Krok 4

Opätovným kliknutím na položku „Pridať video súbory ...“ pridáte do svojho projektu ďalšie súbory AVI, až kým sa disk DVD nezaplní alebo kým nezískate všetky požadované súbory. Pri pridávaní súborov sa panel kapacity pozdĺž spodnej časti aplikácie Nero Vision vypĺňa a po pridaní príliš veľkého množstva súborov zmení farbu na červenú.

Krok 5

Kliknutím na „Ďalej“ potvrďte výber súboru a potom navrhnite ponuku disku. Ako základ ponuky môžete použiť integrované šablóny Nero Vision. Kliknutím na rôzne položky v podokne náhľadu vľavo zmeníte text alebo obrázky, ktoré sa zobrazia. Keď ponuky urobíte tak, ako chcete, kliknite na „Ďalej“ a potom kliknutím na „Write“ napálite disk.

Zaujímavé Články