Ako nájsť šablónu obnovenia v programe Microsoft Word

Krok 1

Otvorte program Microsoft Word Ak používate systém Windows, kliknite na ikonu „Word“ na pracovnej ploche alebo prejdite do ponuky Štart. Kliknite na "Všetky programy" a z ponuky vyberte Microsoft Word. Ak používate počítač Mac, kliknite na ikonu „Word“ na paneli s ponukami alebo ju vyhľadajte v nástroji Apple Finder.

Krok 2

Prejdite do ponuky Súbor. Kliknite na „Nový“. Získate tak prístup k šablónam, ktoré už sú v programe Microsoft Word. Ak používate program Word 2003 alebo novší, na pravej strane obrazovky sa zobrazí panel s ponukami.

Krok 3

Kliknutím na odkaz otvorte šablónu vo svojom počítači. Získate tak prístup ku všetkým šablónam v programe Microsoft Word vrátane učebných osnov.

Krok 4

Prejdite si rozhranie s kartami s nápisom „Iné dokumenty“. Získate tak prístup k šablónam učebných osnov „Elegantný“, „Profesionálny“ a „Súčasný“, ako aj k „Asistentovi učebných osnov“ spoločnosti Microsoft. Teraz môžete pomocou sprievodcu vytvoriť šablónu v jednom z týchto štýlov.

Zaujímavé Články