Ako nájsť číslo portu servera proxy

Otvorte prehliadač Internet Explorer.

Kliknite na kartu Nástroje na hornom paneli s ponukami.

Kliknite na položku Možnosti siete Internet. Otvorí sa okno „Možnosti siete Internet“.

Kliknite na kartu Pripojenia.

Kliknite na „Nastavenia LAN“ (lokálna sieť, LAN) v dolnej časti okna. Tým sa otvorí pomenované konfiguračné okno.

Kliknutím na položku „Spresniť“ v časti „Proxy server“ zobrazíte nastavenia servera proxy pre miestnu sieť. Číslo portu sa zobrazí vedľa adresy IP.

Zaujímavé Články