Ako naformátovať USB kľúč na počítači Mac

Krok 1

Pripojte USB kľúč do Macu. Nevkladajte ho do USB portu alebo USB portu na klávesnici Mac.

Krok 2

Kliknite na „Hľadať“, vyberte „Aplikácie“, potom „Nástroje“ a otvorte obslužný program zariadenia. Tento softvér je súčasťou operačného systému Mac.

Krok 3

Na ľavom paneli vyberte zariadenie. Do poľa Názov zadajte názov pamäte.

Krok 4

Vyberte kartu „Odstrániť“ v pomôcke zariadenia a uistite sa, že je vybraté zariadenie.

Krok 5

Vyberte požadovaný formát, ktorý má mať pamäť. Ak ho plánujete používať pre počítače Mac aj PC, vyberte „MS-DOS (FAT)“, ktorý umožní jeho čítanie v počítačoch Windows aj Macintosh. Ak ho plánujete používať iba v počítačoch Mac, vyberte možnosť „Mac OS Extended (Journaled)“.

Krok 6

Kliknite na tlačidlo „Odstrániť“. Týmto sa vymažú všetky údaje v pamäti, takže pred dosiahnutím tohto bodu si zazálohujte všetko, čo chcete uložiť.

Krok 7

Vysuňte pamäť pretiahnutím do koša alebo pomocou tlačidla na vysunutie, čo je trojuholníková ikona v okne „Finder“.

Zaujímavé Články