Ako graf funkcie v Exceli

Pripojte číselné hodnoty funkcie, ktorá sa má vykresliť, a zostavte výslednú množinu údajov.

Výsledné hodnoty, ktoré zodpovedajú osi X grafu, vložte do stĺpca tabuľky.

Výsledné hodnoty, ktoré budú zodpovedať osi y grafu, umiestnite do susedného stĺpca tabuľky.

Pomocou myši vyberte hodnoty X a Y stĺpcov, ktoré chcete grafovať.

V ponuke v hornej časti okna programu Excel kliknite na položku Vložiť a potom vyberte položku Graf.

Kliknite na možnosť „XY (Scatter) alebo riadok“.

Vyberte jednu z variácií grafu, ktorý ste práve vybrali v kroku 6; dvakrát naň kliknite.

Zaujímavé Články