Ako aktualizovať firmvér káblového modemu Arris 602G

Krok 1

Zavolajte poskytovateľovi služieb z inej telefónnej linky, ako je pripojený váš modem, a opýtajte sa ich, či je k dispozícii aktualizácia firmvéru. Požiadajte ich o odoslanie aktualizácie do modemu.

Krok 2

Keď vás zástupca technickej podpory vyzve, odpojte modem a stlačte tlačidlo „Reset“ na zadnej strane.

Krok 3

Pripojte modem do zásuvky a počkajte, kým sa nainštaluje firmvér. Počas aktualizácie blikajú stavové kontrolky na prednej strane zariadenia.

Krok 4

Počkajte, kým sa modem automaticky reštartuje a aktualizácia je dokončená.

Zaujímavé Články