Aké sú hlavné časti tabuľky?

riadok

Vodorovné pruhy tabuľky sa nazývajú čiary. Sú označené číslom na ľavej strane listu. Toto sa nazýva nadpis.

stĺpce

Zvislé pruhy sú stĺpce. Na začiatku každého z nich sú označené písmenami. Nazývajú sa stĺpce stĺpcov.

bunka

Bod, kde sa pretínajú čiary a stĺpce, sa nazýva bunka. Ak ju chcete aktivovať, jednoducho na ňu kliknite.

Vzorcový pruh

Dáta alebo vzorce je možné zadať priamo do aktívnej bunky alebo zadať na lište vzorcov. Ak kliknete na bunku, ktorá už obsahuje údaje, na tomto paneli sa zobrazí použitý vzorec.

Názov štvorca

Názov štvorca sa nachádza v ľavom hornom rohu pred lištou vzorcov a uvádza umiestnenie aktívnej bunky, v ktorej pracujete.

Zaujímavé Články