Čo je to magnetické pamäťové zariadenie?

Čo je to magnetické pamäťové zariadenie?

Základy magnetického ukladania Magnetické pamäťové zariadenie pracuje na hlavnom magnetickom náboji. Základným predpokladom je, že magnetizovateľné médium, ako napríklad kovový kábel, môže byť magnetizované elektrickým magnetom. Potom môžete magneticky „prečítať“ a vaše nahraté „údaje“ sa prehrajú. Zvukový záznam Magnetické úložisko b

Čítať Ďalej
Ako efektívne rozmazať vo Photoshope

Ako efektívne rozmazať vo Photoshope

Krok 1 Kliknite na nástroj „Rozostrenie“ a vyberte ho. Symbol prsta predstavuje nástroj „Blur“. Nástroj zdieľa bod s nástrojmi „Blur“ a „Smoothing“, takže ak nevidíte nástroj „Blur“, vyhľadajte kvapku vody alebo trojuholník. Pravým tlačidlom myši kliknite na nástroj „Rozostrenie“ alebo „Hladký“ a potom ho vyberte kliknutím na nástroj Rozostrenie. Krok 2 Pravým tlačidlom myši kliknite na sy

Čítať Ďalej
Ako orezať nepravidelný tvar vo Photoshope

Ako orezať nepravidelný tvar vo Photoshope

Krok 1 Otvorte Photoshop, kliknite na „Súbor“ a vyberte „Otvoriť“. Prejdite na fotografiu, ktorú chcete orezať, a dvakrát kliknite na názov súboru. Obrázok sa otvorí v pracovnom priestore Photoshopu. Krok 2 Kliknite na nástroj „Zväčšiť“, ktorý vyzerá ako lupa, v dolnej časti palety „Nástroje“. Priblížte objekt, ktorý sa má or

Čítať Ďalej
Ako zvýšiť hlasitosť hudby na počítači

Ako zvýšiť hlasitosť hudby na počítači

Krok 1 Kliknite na ikonu „Reproduktor“ na paneli úloh systému Windows v pravom dolnom rohu pracovnej plochy. Kliknite na „Mixér“. Krok 2 Posunutím ovládača hlasitosti posúvača v časti Zariadenie zvýšite zvuk všetkého. Prejdite prstom po ovládači v časti Aplikácie, aby ste zvýšili rôzne zvuky v aplikácii, napríklad v hre. Krok 3 Vyhľadajte v aplikáci

Čítať Ďalej
Ako otvoriť súbor M4a

Ako otvoriť súbor M4a

Kliknite na tlačidlo „Štart“ umiestnené v ľavej dolnej časti pracovnej plochy počítača. Dvakrát kliknite na ikonu „Tento počítač“. Prejdite si priečinky v počítači, kým nenájdete súbor M4a, ktorý sa snažíte otvoriť. Dvakrát kliknite na súbor a počkajte na nové kontextové okno s otázkou, čo chcete urobiť. Kliknite na začiarkavacie políčko ved

Čítať Ďalej
Ako vytvoriť pevný stĺpec v Exceli

Ako vytvoriť pevný stĺpec v Exceli

Krok 1 Spustite program Excel a otvorte tabuľku, v ktorej chcete zmraziť stĺpec. Kliknite na písmeno v hornej časti stĺpca napravo od ktorého chcete zmraziť. Krok 2 Kliknite na kartu Zobraziť v hornej časti obrazovky. Krok 3 Na paneli s nástrojmi „Okno“ kliknite na „Zmraziť panely“ a potom na „Zmraziť panely“. V tabuľke sa objaví tma

Čítať Ďalej
Ako vymazať históriu pevného disku

Ako vymazať históriu pevného disku

Krok 1 Prihláste sa do počítača ako administrátor. Reštartujte systém kliknutím na ikonu „Štart“, ktorá sa nachádza na paneli úloh na pracovnej ploche počítača. Kliknite na šípku doprava v dolnej časti ponuky Štart. Kliknite na tlačidlo Reštartovať v podtémovom rozbaľovacom zozname v ponuke Štart. Po zobrazení výzvy na potvr

Čítať Ďalej
Typy prípon dokumentov programu Word

Typy prípon dokumentov programu Word

docx Predvolený typ rozšírenia pre dokumenty programu Microsoft Word pre verzie 2007 a novšie je „.docx“. Slovo „predvolené“ v tomto kontexte označuje mieru, do akej program Word uloží súbor, ak v dialógovom okne „Uložiť ako“ výslovne neurčíte typ súboru. Aktuálny formát súborov „.docx“ je komprimovaný do formátu

Čítať Ďalej
Word Art efekty

Word Art efekty

Tieňový efekt Tento efekt vytvára tieňovanie okolo písmen. Môže sa aplikovať pomocou rôznych uhlov osvetlenia, čo umožňuje nastavenie smeru tieňov. Dĺžku tieňov (do akej miery sa tiene rozširujú od písmen) je možné nastaviť, ako aj ich hrúbku. Môžete tiež nastaviť nepriehľadnosť tieňov, čo vám umožní ovládať úroveň priehľadnosti. Svetelný efekt Tento svetelný efekt p

Čítať Ďalej
Ako používať Sony Vegas na úpravu videí

Ako používať Sony Vegas na úpravu videí

Krok 1 Vytvorte nový dokument. V hornej časti kliknite na „Súbor“ a „Nový“ a stlačte „OK“. Krok 2 Pridajte niektoré scény do práce tak, že prejdete na „Súbor“, „Importovať“, „Médiá“ a vyberte videoklip a skladbu, ktorú chcete importovať. Kliknite na kartu Projektové médiá. Krok 3 Vytvorte videozáznam a zvukovú st

Čítať Ďalej
Čo robí router?

Čo robí router?

úvahy Pochopenie toho, ako internet funguje, je kľúčom k pochopeniu činnosti smerovača. Internet je obrovská globálna sieť počítačov, cez ktoré sa pohybujeme po „World Wide Web“. Dáta sa prenášajú na internete prostredníctvom sieťového protokolu TCP / IP, súboru protokolov určených na komunikáciu údajov cez internet. Informácie prenášané sieťou

Čítať Ďalej
Ako vypočítať percentá v Exceli

Ako vypočítať percentá v Exceli

Krok 1 Zadajte množstvo do bunky. Napríklad študent získa skóre 48 pri 60-otázkovej skúške a chce poznať svoje percento. Študent musí do bunky A1 napísať 48. Krok 2 Do nasledujúcej bunky zadajte súčet. V príklade by študent napísal 60 do bunky B1. Krok 3 Do bunky vedľa celkovej bunky zadajte text „= kvantita_čísel / celkom_článok“. Nahraďte množstvo_článok a

Čítať Ďalej
Ako opraviť chybu 0xc000007b

Ako opraviť chybu 0xc000007b

Windows je veľkolepý operačný systém, vďaka ktorému môžeme pristupovať k viacerým aplikáciám a videohrám a tiež nám umožňuje konfigurovať ho takmer úplne. Jedinou nevýhodou, ktorú má na rozdiel od iných operačných systémov, ako sú MacOS alebo distribúcia Linuxu, je jeho slabá stabilita . Všeobecne platí, že Windows

Čítať Ďalej
Ako opraviť oneskorenie zvuku vo videu MP4

Ako opraviť oneskorenie zvuku vo videu MP4

Oprava počas prehrávania Krok 1 V počítači otvorte prehrávač médií VLC. V ponuke Médiá vyberte možnosť Otvoriť súbor. Krok 2 Vyhľadajte súbor MP4 pomocou aplikácie Prieskumník systému Windows ako rozhranie MacOS, Finder. Vyberte súbor a stlačte tlačidlo „Otvoriť“. Krok 3 V ponuke Nástroje vyberte možnosť Synchronizácia trasy. Kliknite na znamienko „+“ (plu

Čítať Ďalej
Ako zmeniť veľkosť bunky a nie stĺpca v programe Excel

Ako zmeniť veľkosť bunky a nie stĺpca v programe Excel

Zmena veľkosti jednotlivej bunky Jednoduchá odpoveď na tento problém je, že nie je možné zmeniť veľkosť jednotlivých buniek v tabuľke Excel. Aj keď sa na začiatku zdalo ako jednoduchá funkcia, ktorá by mala byť prítomná, nikdy nebola zahrnutá ako možnosť do programu. Ak chcete zmeniť výšku alebo šírku konkrétnej bunky v tabuľke, musíte zmeniť výšku alebo šírku celého riadka alebo stĺpca. Umožnenie zmeny veľkosti jednej bun

Čítať Ďalej